logo

Šablony v Excelu

I. - úvodní informace
Název:
Šablony v Excelu
Předmět:
ICT
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • práce se šablonami, úprava [ověřujeme, zda se při práci na PC žák orientuje v problematice]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověřujeme schopnost přiřazování anglických výrazů k českým při procvičování, opakování]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověřujeme schopnost přiřazování anglických výrazů k českým při procvičování, opakování]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
počítače, dataprojektor, notebook, interaktivní testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka informatického učiva probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
šablona dokumentudocument template ikona zvuk poznamka
Otevři v programu...Open with ... ikona zvuk
všechny souboryall the files ikona zvuk
jen vybrané souboryonly selected files ikona zvuk
rozdělit soubordivide the file ikona zvuk
sloučit souborymerge files ikona zvuk
porovnat složkyorder the files ikona zvuk
práce se šablonamiwork with templates ikona zvuk
vybrat položku - Šablonachoose the item - Template ikona zvuk
šablona návrhua design template ikona zvuk
šablona aplikacean application template ikona zvuk
rozdělit souborsplit the file ikona zvuk
zobrazení souborufile display ikona zvuk