logo

První kroky v Total Commanderu

I. - úvodní informace
Název:
První kroky v Total Commanderu
Předmět:
ICT
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • spuštění, ukončení, disk, soubor, adresář [ověřujeme při práci se souborovým manažerem, zda se žák orientuje v problematice]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověřujeme schopnost přiřazování anglických výrazů k českým při procvičování, opakování]
  • opakovat známé anglické výrazy [jazykové sprchy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
počítače, dataprojektor, notebook, interaktivní test, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka informatického učiva probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
stisknout tlačítkopress the button ikona zvuk
grafické tlačítkographic button ikona zvuk
stisknout tlačítko myšiPress the mouse button. ikona zvuk
tlačítko možnostioptions button ikona zvuk
formátování písmatypeface formatting ikona zvuk
Klepněte na tlačítko Start.Click on the Start button. ikona zvuk
maximalizační tlačítkomaximize button ikona zvuk
minimalizační tlačítkominimize button ikona zvuk
označení textu pomocí klávesnicehighlighting text with the keyboard ikona zvuk poznamka
označení textu pomocí myšihighlighting text with the mouse ikona zvuk poznamka
stisknuté tlačítkopressed key ikona zvuk
tlačítko Domůhome button ikona zvuk
tlačítko Obnovitrefresh button ikona zvuk
tlačítko StartStart button ikona zvuk
tlačítko Tiskprint button ikona zvuk
tlačítko Vpředforward button ikona zvuk
tlačítko Zpětback button ikona zvuk
tlačítková lištabutton bar ikona zvuk