logo

Šablony ve Wordu

I. - úvodní informace
Název:
Šablony ve Wordu
Předmět:
ICT
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • styly odstavců, šablony dokumentů [ověřujeme, zda se prací na PC žák orientuje v problematice úprav v textovém editoru]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověřujeme schopnost přiřazování anglických výrazů k českým při procvičování, opakování]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření s využitím interaktivního testu - příloha]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
počítače, dataprojektor, notebook, interaktivní testy na školním moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka informatického učiva probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
formátování odstavcůparagraph formatting ikona zvuk
nastavení odstavení a tabulátorůindentation and tabulator settings ikona zvuk
zarovnání odstavceparagraph alignment ikona zvuk
změna řádkování odstavcechange paragraph spacing ikona zvuk
nastavení odsazení odstavcůparagraph indentation settings ikona zvuk
automatické opravyautomatic corrections ikona zvuk
automatické opravy psaní velkých písmenautomatic uppercase correction ikona zvuk
kontrola stylustyle control ikona zvuk
kontrola pravopisuspell checker ikona zvuk poznamka
šablona dokumentudocument template ikona zvuk poznamka
práce se šablonamiwork with templates ikona zvuk
vybrat položku - Šablonachoose the item - Template ikona zvuk