logo

Dokument ve Wordu

I. - úvodní informace
Název:
Dokument ve Wordu
Předmět:
ICT
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zobrazení dokumentu, formátování textu, odstavce [ověřujeme prací na PC, zda se žák orientuje v problematice úprav v textovém editoru]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [jazykové sprchy v hodině]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (školní moodle)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
počítače, dataprojektor, notebook, interaktivní testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka informatického učiva probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
automatické formátování textuautomatic text formatting ikona zvuk
výběr textutext selection ikona zvuk
kopírování vzhledu textucopying the format of the text ikona zvuk
úpravy přetaženímchanges made by drawing ikona zvuk poznamka
změna velkých písmen na malá písmenachange of capital letters to small letters ikona zvuk
změna barvy textuchange text colour ikona zvuk
změna velikosti textuchange text size ikona zvuk
práce s písmywork with fonts ikona zvuk
formátování odstavcůparagraph formatting ikona zvuk
nastavení odstavení a tabulátorůindentation and tabulator settings ikona zvuk
zarovnání odstavceparagraph alignment ikona zvuk
změna řádkování odstavcechange paragraph spacing ikona zvuk
nastavení odsazení odstavcůparagraph indentation settings ikona zvuk