logo

Práce v editoru Word

I. - úvodní informace
Název:
Práce v editoru Word
Předmět:
ICT
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámení - soubor, dokument, úpravy textu [ověřujeme, zda se žák orientuje v problematice úpravy textového editoru]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (příloha)]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (školní moodle)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
počítače, dataprojektor, notebook, interaktivní test, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka informatického učiva probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.


Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.
Ověření nové anglické slovní zásoby pomocí testu "Práce v editoru Word".

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
nabídka SouborFile ikona zvuk
příkaz NovýNew command ikona zvuk
tlačítko Vytvořit novýNew Slide button ikona zvuk poznamka
nabídka FormátFormat menu ikona zvuk
pole Název souborufile name textfield ikona zvuk
editace textutext editing ikona zvuk
zkopírování textucopying a text ikona zvuk
vložení textutext insertion ikona zvuk
přidávání textuadding a text ikona zvuk
formátování textutext formatting ikona zvuk
editace tabulekcharts editing ikona zvuk