logo

Moodle - workshop, zprávy

I. - úvodní informace
Název:
Moodle - workshop, zprávy
Předmět:
ICT
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • vytváření workshopu, zprávy na Moodle [ověření procvičováním na počítači]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [jayzykové sprchy v hodině]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (příloha)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
dataprojektor, počítače, interaktivní testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.
Hlavní část
Výuka informatického učiva probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
prostředí MOODLEthe Moodle environment ikona zvuk
předmět zprávyE-mail subject ikona zvuk
vlastní text zprávythe text proper of the email ikona zvuk
Moodle: přednáška, úkol, test, hlasování, dotazníkMoodle: lesson, assignment, quiz, choice, feedback ikona zvuk
účtyuser accounts ikona zvuk
oprávněníauthorization ikona zvuk
žádost o založení předměturequest for founding a new subject ikona zvuk
můj MOODLEmy MOODLE ikona zvuk
ručně vytvářené účtymanually created accounts ikona zvuk
přidat nového uživateleadd a new user ikona zvuk
přidat nové témaadd new topic ikona zvuk
posílat zprávysend messages ikona zvuk