logo

Vytváření slovníku v Moodle

I. - úvodní informace
Název:
Vytváření slovníku v Moodle
Předmět:
ICT
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • vytváření slovníku [ověření procvičováním na počítači]
  • samostatná práce na vytváření slovníku [ověření procvičováním na počítači]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [jayzykové sprchy v hodině]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
dataprojektor, počítače, školní moodle, interaktivní testy

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.
Hlavní část
Výuka informatického učiva probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
naučný slovníkencyclopedia ikona zvuk
odborné slovníkytechnical dictionaries ikona zvuk
Použij slovník.Use a dictionary. ikona zvuk
elektronický anglický slovníkelectronic English dictionary ikona zvuk
slovníky překladovébillingual dictionaries ikona zvuk
slovníky výkladovémonolingual dictionaries ikona zvuk
slovníky jazykovélanguage dictionaries ikona zvuk
slovníky encyklopedickéencyclopaedic dictionaries ikona zvuk
slovníky speciálníspecialised dictionaries ikona zvuk
nastavení titulní stránkyhome page settings ikona zvuk
role na titulní stráncerole on the title page ikona zvuk
záloha titulní stránkyhome page backup ikona zvuk
obnova titulní stránkyreload of the title page ikona zvuk