logo

Moodle - vkládání studijních materiálů

I. - úvodní informace
Název:
Moodle - vkládání studijních materiálů
Předmět:
ICT
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • text, HTML text, vkládání obrázků, tabulek [ověření procvičováním na počítači]
  • procvičování dovednosti se přihlásit a pracovat v moodle [ověření procvičováním na počítači]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [jayzykové sprchy v hodině]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
dataprojektor, počítače, interaktivní testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Organizační část hodiny - česky a anglicky.
Společné zopakování základních probraných pojmů.
Jazyková sprcha - language showers.
Hlavní část
Výuka probíhá česky, využívání jazykových sprch.
Využití přílohy s audio odkazy.
Prezentace nového učiva probíhá v počítačové učebně, žáci pracují pod vedením vyučující, provádějí nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Závěr
Společné zopakování základních probraných pojmů; shrnutí a zopakování učiva.
Jazyková sprcha - language showers.
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
psát si poznámkymake notes ikona zvuk
uživatel, uživateléa user, users ikona zvuk
známky umístěnísigns of location ikona zvuk
zabezpečenísecurity ikona zvuk
připojení uživateléconnected users ikona zvuk
nastavení umístěnílocation settings ikona zvuk
zabezpečení modulůsecurity of modules ikona zvuk
přidat nového uživateleadd a new user ikona zvuk
načíst uživatelefetch the users ikona zvuk
soubory uživatelefiles of the user ikona zvuk
známky uživateleuser grades ikona zvuk