logo

Základní moduly kurzu v Moodle II

I. - úvodní informace
Název:
Základní moduly kurzu v Moodle II
Předmět:
ICT
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • test, dotazník [ověření procvičováním na počítači]
  • procvičování dovednosti se přihlásit a pracovat v moodle [ověření procvičováním na počítači]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [jayzykové sprchy v hodině]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
dataprojektor, počítače, interaktivní testy

Popis hodiny
Úvod
Organizační část hodiny - česky a anglicky.
Cíl hodiny - česky a anglicky.
Společné zopakování základních probraných pojmů.
Jazyková sprcha - language showers.
Hlavní část
Výuka probíhá česky, využití jazykových sprch.
Prezentace nového učiva probíhá v počítačové učebně, žáci pracují pod vedením vyučující, provádějí nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Závěr
Společné zopakování základních probraných pojmů; shrnutí a zopakování učiva.
Jazyková sprcha - language showers. Využití přílohy s audio odkazy.
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
prostředí MOODLEthe Moodle environment ikona zvuk
Moodle: přednáška, úkol, test, hlasování, dotazníkMoodle: lesson, assignment, quiz, choice, feedback ikona zvuk
uživatel, uživateléa user, users ikona zvuk
připojení uživateléconnected users ikona zvuk
můj MOODLEmy MOODLE ikona zvuk
přidat nového uživateleadd a new user ikona zvuk
načíst uživatelefetch the users ikona zvuk
soubory uživatelefiles of the user ikona zvuk
známky uživateleuser grades ikona zvuk
výchozí nastavenídefault setting ikona zvuk
nastavenísettings ikona zvuk