logo

Základní moduly v kurzu Moodle

I. - úvodní informace
Název:
Základní moduly v kurzu Moodle
Předmět:
ICT
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • základní moduly kurzu - studijní materiál [ověření procvičováním na počítači]
  • přednáška, úkol [samostatná tvorba kurzu]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [jayzykové sprchy v hodině]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
dataprojektor, počítače, vizuální opora ve třídě, příloha s audio odkazy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Organizační část hodiny - česky, anglicky.
Cíl hodiny - česky, anglicky.
Jazyková sprcha - language showers.
Hlavní část
Výuka probíhá česky - využívání jazykových sprch.
Prezentace nového učiva probíhá v počítačové učebně, žáci pracují pod vedením vyučující, provádějí nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Závěr
Společné zopakování základních probraných pojmů; shrnutí a zopakování učiva.
Jazyková sprcha - language showers.
Žáci jsou informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
prostředí MOODLEthe Moodle environment ikona zvuk
Moodle: přednáška, úkol, test, hlasování, dotazníkMoodle: lesson, assignment, quiz, choice, feedback ikona zvuk
princip řešení úkoluthe principle of solving the task ikona zvuk
nastavení umístěnílocation settings ikona zvuk
jazyková nastavenílanguage settings ikona zvuk
můj MOODLEmy MOODLE ikona zvuk
pokusit se o zvládnutí testutry to take the test ikona zvuk
výchozí nastavenídefault setting ikona zvuk
nastavenísettings ikona zvuk
nastavení velikosti obrázkuimage size settings ikona zvuk