logo

Moodle - úvodní informace

I. - úvodní informace
Název:
Moodle - úvodní informace
Předmět:
ICT
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Úvodní stránka Moodle [samostatná práce na počítači]
  • Jak se přihlásit; nastavení kurzu [procvičování]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [přiřazování anglických výrazů k českým]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
dataprojektor, počítače, interaktivní testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Organizační část hodiny - česky a anglicky.
Sdělení cíle hodiny - česky a anglicky.
Hlavní část
Výuka probíhá česky; terminologie česky a anglicky.
Prezentace nového učiva probíhá v počítačové učebně, žáci pracují pod vedením vyučující, provádějí nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Závěr
Společné zopakování základních probraných pojmů česky a anglicky; zhodnocení hodiny.
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
potřebné informacethe required information ikona zvuk
šířit informace pomocí internetuspread information via the Internet ikona zvuk
Kvalitní zdroj poskytuje kvalitní informace.A good-quality source provides good-quality information. ikona zvuk
prostředí MOODLEthe Moodle environment ikona zvuk
nejpodstatnější informacemost important information ikona zvuk
Utřiď informace.Organize the information. ikona zvuk
základní informacebasic information ikona zvuk
studijní materiálstudy material ikona zvuk
Moodle: přednáška, úkol, test, hlasování, dotazníkMoodle: lesson, assignment, quiz, choice, feedback ikona zvuk
můj MOODLEmy MOODLE ikona zvuk
programové prostředíprogram environment ikona zvuk
vyhledávat informace na internetulook for information on the Internet ikona zvuk
důležitá informacean important piece of information ikona zvuk