logo

Operační systémy

I. - úvodní informace
Název:
Operační systémy
Předmět:
ICT
Autor:
Dagmar Valášková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Vysvětlit a pochopit strukturu výpočetního systému a význam operačního systému. [Řízený rozhovor se studenty a opakování na konci hodiny.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit studenty vybrané anglické termíny na probírané téma. [Vyhledání anglických slovíček ve slovníku na internetu. Společná kontrola na konci hodiny.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální metoda výuky s využitím dataprojektoru.
  • Samostatná práce na počítači.
Učební pomůcky:
PC.
Dataprojektor a plátno.
Tabule a fixy.
Nakopírované české výrazy.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky.
Seznámení s tématem hodiny, anglický termín napsat na tabuli.
Prezence, zápis do třídní knihy.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině formou vedené prezentace.
Pak studenti obdrží nakopírované tabulky s českými výrazy a formou samostatná práce na počítačích pod vedením učitele najdou na internetu v některém elektronickém slovníku překlad do angličtiny.
Závěr
Zhodnocení hodiny, studenti doplní své vlastní zkušenosti. Na konci hodiny kontrola samostatné práce - společné přiřazování anglických termínů k českým.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Proveď požadované změny.Make the requested changes. ikona zvuk
Klepni na příkaz.Click on the command. ikona zvuk
příkazcommand ikona zvuk
základní orientace v programubasic orientation in the program ikona zvuk
označit objekthighlight an object ikona zvuk poznamka
kliknout na nabídku Startclick on the Start menu ikona zvuk
kliknout na položku Programyclick on Programs tab ikona zvuk
nápověda (u počítačového programu)help ikona zvuk
operační systémoperating system ikona zvuk
Označ objekt.Mark the object. ikona zvuk
práce se souboryworking with the files ikona zvuk
Otevři v programu...Open with ... ikona zvuk
všechny souboryall the files ikona zvuk
jen vybrané souboryonly selected files ikona zvuk
rozdělit soubordivide the file ikona zvuk
sloučit souborymerge files ikona zvuk
informace o systémusystem information ikona zvuk
Klikněte myší.Click with the mouse. ikona zvuk
stisknout tlačítkopress the button ikona zvuk
Spusťte aplikaci...Run .... application. ikona zvuk
Spusťte programy...Run ... programs. ikona zvuk poznamka
stisknout kombinaci klávespress the key combination. ikona zvuk
Otevřete prohlížeč XY.Open the browser XY. ikona zvuk
Není to pro vás nové.It is not new for you. ikona zvuk poznamka
Co tím chci říci?What do I want to say by this? ikona zvuk