logo

Vstupní a výstupní zařízení počítače

I. - úvodní informace
Název:
Vstupní a výstupní zařízení počítače
Předmět:
ICT
Autor:
Dagmar Valášková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Získat přehled o základních V/V zařízeních počítče. [Znát a umět vysvětlit funkci nejpoužívanějších v/v periférií používané v praktickém životě.]
  • Princip činnosti a funkce vybraných periférií. []
  • Doplnění znalostí studentů. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit se a naučit se, případně doplnit, anglické termíny související s tématem hodiny. [Na konci hodiny ústní opakování nových výrazů formou hry.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Motivační obrázky vybraných periferií, jejich vyhledání na internetu.
  • Ukázky reálných učeních pomůcek vztahujících se k tématu.
  • Diskuze se studenty o možnostech a funkcích jednotlivých zařízení, předání jejich vlastních postřehů a znalostí.
Učební pomůcky:
Počítač.
Dataprojektor a plátno.
Modely vybraných periférií.
Obrázky jednotlivých zařízení.
Internet.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, prezence přítomných, zápis do třídní knihy.
Téma hodiny.
Zápis a vysvětlení tématu hodiny na tabuli v angličtině.
Hlavní část
Výuka probíhá v mateřském jazyce, použití dostupných praktických ukázek jednotlivých zařízení. Diskuze se studenty, vyhledání obrázků používaných periferií na internetu. Obrázky si studenti stáhnou, uloží do své složky. Studenti mají ze základní školy různé a nejednotné znalosti v oblasti IT, proto jednotlivé obrázky vloží na stránky do Wordu. Takto vytvořený soubor si překopírují na flash paměť, nebo si ho pošlou emailem domů pro potřeby domácí úlohy. Nejdůležitější termíny jsou uváděny i v angličtině. Některé pojmy znovu připomenuty na praktických modelech. Studenti mnohé výrazy již znají, proto doplňují výklad. Všichni si společně zapisují do sešitů a vyučující na tabuli vybrané pojmy (viz příloha slovíčka vstupní a výstupní zařízení). Obrázek uložený v souboru Přídavná zařízení počítače slouží pro doplnění a zopakování odpovídajících anglických výrazů.
Závěr
Opakování a fixace nových pojmů formou soutěže - skupina rozdělena na poloviny, vyučující řekne střídavě v obou jazycích nový termín a žaci jej vysloví. Vyhrává rychlejší skupinka. Klademe pozornost i na správnou výslovnost.
Na konci hodiny zadám domácí úlohu. V hodině si studenti vytvořili soubor s obrázky nejdůležitějších a nejpoužívanějších periférií. Mají za úkol doma pod obrázek připsat správný anglický termín. Vypracovaný úkol pošlou vyučujícímu jako přílohu emailu na zadanou adresu. Předpokládá se tedy, že studenti mají z domova přístup na internet.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vyhledejfind ikona zvuk
Vyhledej informace.Look for information. ikona zvuk
Vyhledej společné vlastnosti.Find shared properties. ikona zvuk
Vyhledej na internetu...Search the Internet and find... ikona zvuk
Vyhledejte ukázky.find the extracts ikona zvuk
Vyhledej údaje v tabulkách.Look up the data in the tables. ikona zvuk
V tabulce vyhledejte...Look up in the table ... ikona zvuk
Vyhledej další informace.Look up more information. ikona zvuk
orientace v základních hardwarových komponentech PCorientation in basic PC hardware components ikona zvuk
vstupní zařízení počítačecomputer input device ikona zvuk
sjednocení vědomostí ze základní školy, možnosti vypnutí počítače.ways of turning of the computer ikona zvuk poznamka
Vyhledej správnou odpověď.find the right answer ikona zvuk
Vyhledej to.Look it up. ikona zvuk