logo

Princip činnosti počítače

I. - úvodní informace
Název:
Princip činnosti počítače
Předmět:
ICT
Autor:
Dagmar Valášková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení se základními částmi počítače. [Rozpoznání důležitých komponet počítače na reálném modelu.]
  • Von Neumannovo schéma počítače. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se základní anglické výrazy na téma Základní části počítače. [Doplnění správných anglických výrazů do obrázku (viz přílohy).]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Prezentace.
  • Ukázka modelu počítače (vnitřek počítače).
Učební pomůcky:
Počítač.
Dataprojektor a plátno.
Model počítače (rozšroubovaný nefunkční počítač).
Tabule a fixy na tabuli.
Nakopírované přílohy.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav.
Absence a zápis do třídní knihy.
Seznámení s tématem hodiny.
Zápis tématu na tabuli v obou jazycích.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině formou prezentace a praktických ukázek.
Základní pojmy uváděny a zapisovány na tabuli, česky slovní forma, anglické výrazy zapisovány společně na tabuli a do sešitů.
Závěr
Opakování získaných znalostí v českém jazyce. Anglické výrazy zopakovány formou doplnění do připraveného a nakopírovaného obrázku. Ten slouží studentům i jako pomůcka.
Hodnocení hodiny, odpověďi na případné dotazy.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
počítačcomputer. ikona zvuk
Počítač je stroj na zpracování informací.The computer is a machine for processing information. ikona zvuk
Počítačové komponenty dělíme na externí a interní.Computer components can be divided into external and internal. ikona zvuk
Interní komponenty jsou uvnitř počítačeThe internal components are inside of the computer. ikona zvuk
Externí komponenty jsou vně počítače.The external components are outside of the computer. ikona zvuk
počítačová skříňcomputer case ikona zvuk
přední panel počítačové skříněfront panel of the computer case ikona zvuk
uživatel počítačecomputer user ikona zvuk
Počítače nesmíte nevhodně využívat.You mustn't misuse the computers. ikona zvuk
obsluha počítačecomputer attendant ikona zvuk
orientace v základních hardwarových komponentech PCorientation in basic PC hardware components ikona zvuk
základní jednotky počítače a jejich rozděleníBasic computer units and their division. ikona zvuk
vstupní zařízení počítačecomputer input device ikona zvuk
rozhraníinterface ikona zvuk
sjednocení vědomostí ze základní školy, možnosti vypnutí počítače.ways of turning of the computer ikona zvuk poznamka
prezentace na počítačipowerpoint presentation ikona zvuk
otevírání skříně počítače a dalších zařízeníopening of the computer case and other devices ikona zvuk
počítačový modelcomputer-based model ikona zvuk
vnitřní paměť počítačeinternal computer memory ikona zvuk
Procesor je základem počítačů.Processor is the heart of computers. ikona zvuk
využívat počítačuse the computer ikona zvuk