logo

Vytvoření vlastní www stránky IV

I. - úvodní informace
Název:
Vytvoření vlastní www stránky IV
Předmět:
ICT
Autor:
Dagmar Valášková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit se se značkami jazyka HTML pro práci s obrázky a odkazy. [Vytvoření jednoduché www stránky, která bude obsahovat nové tagy.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit studenty nové výrazy k probírané látce. [Studenti rozumí pokynům při řešení příkladů.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • úvodní krátká prezentace
  • samostatné řešení jednoduchých zadaných úloh na počítači
Učební pomůcky:
dataprojektor, plátno
počítačová učebna s přístupem na internet
tabule, fixy

Popis hodiny
Úvod
pozdrav anglicky
téma hodiny česky ústně a anglicky písemně na tabuli
prezence
zápis do třídní knihy
Hlavní část
Výklad nového učiva probíhá v češtině a je doplňován anglickými pokyny a výrazy. Některé už studenti znají z předcházejících hodin, nové zapíšeme na tabuli a do svých poznámek. Vyučující promítne studentům modelový příklad a pro větší názornost ho řeší společně se studenty. Poté studenti samostatně pod dohledem vyučujícího řeší zadané úkoly.
Závěr
Studenti řeší na základě anglických pokynů jednoduché úpravy v zadaném a vyřešeném úkolu. Společné zhodnocení hodiny.

Slovní zásoba
 

Slovní zásoba není definovaná.