logo

Vytvoření vlastní www stránky III

I. - úvodní informace
Název:
Vytvoření vlastní www stránky III
Předmět:
ICT
Autor:
Dagmar Valášková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit se se značkami jazyka HTML - seznamy (jednoduché číslování a odrážky) [použití tagů na vlastní vytvořené jednoduché www stránce]
Jazykové cíle a ověření:
  • rozšířit znalosti studentů s anglickými výrazy souvisejícími s probíranou látkou [ústní ověření při diskuzi na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • krátká úvodní prezentace
  • samostatná práce na počítači
  • diskuze
Učební pomůcky:
počítačová učebna
dataprojektor, plátno
tabule, fixy

Popis hodiny
Úvod
pozdrav anglicky
cíl hodiny sdělit česky, anglicky napsat na tabuli
prezence
zápis do třídní knihy
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, vybrané pojmy jsou uváděny i v angličtině. Studenti si je zapisují do svých poznámek. Po krátké úvodní (snad motivující) prezentaci studenti samostatně zpracovávají zadaný úkol. Využívají nové poznané značky jazyka HTML, pozornost věnují vytváření číslování a odrážek
Závěr
Společná kontrola splnění zadaného úkolu, diskuze a zopakování anglických termínů.

Slovní zásoba
 

Slovní zásoba není definovaná.