logo

Emailová komunikace

I. - úvodní informace
Název:
Emailová komunikace
Předmět:
ICT
Autor:
Libor Matoušek
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit se se zásadami elektronické pošty [žák se orientuje v programech pro práci s emailem a webových přístupech]
  • diskutovat o výhodách emailu [žák zná rizika spojená s elektronickou komunikací]
Jazykové cíle a ověření:
  • anglické výrazy ve zkratkách kolem emailu (SMTP, IMAP, POP3, FWD) [žák přeloží slova, z nichž zkratka vznikla]
  • na tabuli či do textového dokumentu vypsat anglická slovíčka [přečtení po vyučujícím / spolužákovi]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, samostatná práce - vyhledání informací v češtině i angličtině, doplnění slovníčku pojmů CJ-AJ
Učební pomůcky:
počítače, notebook, dataprojektor či sdílení monitoru, emailový klient

Popis hodiny
Úvod
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky (Email communication).
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými - pokud možno i jejich poslech.
Základní termíny napsat na tabuli a doplnit o anglické ekvivalenty.
Opakování výrazů podle vyučujícího / čtení z tabule.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky s novými výrazy anglicky.
Diskuze o emailové komunikaci, zásady, výhody X nevýhody, poskytovatelé. Slovníček pojmů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
ochranaprotection ikona zvuk
poslat práci e-mailemsend work via email ikona zvuk
psaní e-mailuwriting an email ikona zvuk
školní e-mailschool email ikona zvuk
ochrana osobnostiprotection of personality ikona zvuk
ochrana přírodynature reservation ikona zvuk
Pro komunikaci s vyučujícím používejte svůj školní e-mail.Use your school e-mail to communicate with your teacher. ikona zvuk
e-mailemail ikona zvuk
odpovědět na e-mailreply to an e-mail ikona zvuk
přeposlat e-mailforward an email ikona zvuk
E-mail je elektronická pošta.E-mail is electronic mail. ikona zvuk