logo

Anitivirové programy

I. - úvodní informace
Název:
Anitivirové programy
Předmět:
ICT
Autor:
Libor Matoušek
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit se se zásadami boje proti počítačovým virům [uvede příklady - zástupce kategorie antivirové programy]
  • diskutovat o důvodech, proč nainstalovat antivir - vypsat do prezentace [žák zná rizika spojená s nezodpovědným chováním na internetu]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [vyhledávání méně známých výrazů ve slovnících]
  • pochopit nabídku některého z představenýc progrmů - antiviry i v AJ [přečtení po vyučujícím / spolužákovi]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, samostatná práce - prezentace o nebezpečí počítačových virů / přehled antivirových programů
Učební pomůcky:
počítače, notebook, dataprojektor či sdílení monitoru

Popis hodiny
Úvod
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky (Antivirus software).
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými - pokud možno i jejich poslech.
Základní termíny napsat na tabuli a doplnit o anglické ekvivalenty.
Opakování výrazů podle vyučujícího / čtení z tabule.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky s novými výrazy anglicky.
Ukázka výsledků jednotlivých žáků - prezentace o nebezpečí počítačových virů / přehled antivirových programů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
rizikarisks ikona zvuk
ochranaprotection ikona zvuk
poškoditdamage ikona zvuk
nebezpečí zneužitíthe danger of misuse ikona zvuk
ochrana osobnostiprotection of personality ikona zvuk
vymazat soubordelete a file ikona zvuk
smazaterase ikona zvuk poznamka
nebezpečí na internetudangers on the Internet ikona zvuk
Hlídejte si soukromí - pozor na nebezpečí komunitních sítí!Guard your privacy - mind the danger of social networks. ikona zvuk
počítačový viruscomputer virus ikona zvuk