logo

Prezentace - základní pravidla

I. - úvodní informace
Název:
Prezentace - základní pravidla
Předmět:
ICT
Autor:
Libor Matoušek
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zopakovat práci s prezentačním programem Impress (OpenOffice.org) [žák pozná základní ikony z nástrojové lišty]
  • porovnat OO Impress a MS PowerPoint [žák vyzkouší některý z programů]
Jazykové cíle a ověření:
  • připomenout některé zásady tvorby prezentace [slovníček pojmů formou prezentace]
  • naučit správný postup představení prezentace [vytvoření jednoduché prezentace v angličtině (s dodržením pravidel)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, samostatná práce - vytvoření jednoduché prezentace
Učební pomůcky:
počítače, notebook, dataprojektor či sdílení monitoru, prezentační software: OO Impress nebo MS PowerPoint

Popis hodiny
Úvod
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými - pokud možno i jejich poslech.
Základní termíny napsat na tabuli a doplnit o anglické ekvivalenty.
Opakování výrazů podle vyučujícího / čtení z tabule.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky s novými výrazy anglicky.
Ukázka výsledků jednotlivých žáků - předvedení jednoduché prezentace.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Otázky pokládejte po prezentaci.You can ask questions after the presentation. ikona zvuk
vytvoření prezentacecreation of presentation ikona zvuk
nová prezentacenew presentation ikona zvuk
prázdná prezentaceblank presentation ikona zvuk
vytvoření prezentace pomocí prázdných snímkůcreation of a presentation using blank slides ikona zvuk
úloha Nová prezentaceNew Presentation task pane ikona zvuk
uložení prezentacesaving of the presentation ikona zvuk
Seznamte se s prezentační technikou.Get acquainted with presentation technology. ikona zvuk
animacean animation / animations ikona zvuk
animace objektůobjects animation ikona zvuk
animace textu a obrázkůtext and images animation ikona zvuk
Použijte ve své pokusné prezentaci animace.Use animations in your trial presentation. ikona zvuk poznamka