logo

Internetové prohlížeče - pokročilé funkce

I. - úvodní informace
Název:
Internetové prohlížeče - pokročilé funkce
Předmět:
ICT
Autor:
Libor Matoušek
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zopakovat nejběžnější prohlížeče internetu [žák si dokáže vybrat vhodný webový prohlížeč]
  • rozšířit znalosti o pokročilé nástroje v Mozilla Firefox, SeaMonkey, Chrome, Opera [nainstaluje libovolné rozšíření prohlížeče podle svých preferencí]
Jazykové cíle a ověření:
  • rozšíření slovní zásoby o odbornou angličtinu v IVT - téma "web browser" [doplnění slovníčku pojmů]
  • na tabuli či do textového dokumentu vypsat anglická slovíčka [přečtení po vyučujícím / spolužákovi]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • motivační ukázka - rozšíření webového prohlížeče o nové funkce
Učební pomůcky:
počítače, notebook, dataprojektor či sdílení monitoru, zvolený software (možno i jako USB aplikace)

Popis hodiny
Úvod
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky (Web Browsers).
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými - pokud možno i jejich poslech.
Základní termíny napsat na tabuli a doplnit o anglické ekvivalenty.
Opakování výrazů podle vyučujícího / čtení z tabule.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky s novými výrazy anglicky.
Představení výsledků jednotlivých žáků - vybraný prohlížeč doplněný o rozšíření.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
prohlížeče www stránekweb browser ikona zvuk
licencelicence ikona zvuk
volný trhfree market ikona zvuk
Otevřete prohlížeč XY.Open the browser XY. ikona zvuk
verze prohlížečebrowser version ikona zvuk
podílshare ikona zvuk poznamka
internetový prohlížečinternet browser ikona zvuk
náhled v prohlížečipreview in browser ikona zvuk
Zadej v prohlížeči internetovou adresu.Enter the Internet address into the browser. ikona zvuk
vypnout internetový prohlížečturn off the Internet browser ikona zvuk