logo

Netiketa

I. - úvodní informace
Název:
Netiketa
Předmět:
ICT
Autor:
Libor Matoušek
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit s pravidly slušného chování na síti [žák uvede příklady porušování zásad netikety]
  • diskutovat o důvodech, proč dodržovat netiketu [žák dokáže zjednodušeně pravidla vyjmenovat]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [opakování anglických výrazů]
  • vyhledání výrazu "netiquette" v anglické verzi Wikipedie [orientuje se v textu, případně použije slovník]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, samostatná práce - vytvoření desatera zásad slušného chování (text nebo prezentace)
  • doplnění slovníčku pojmů CJ-AJ
Učební pomůcky:
počítače, notebook, dataprojektor či sdílení monitoru

Popis hodiny
Úvod
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky (Netiquette).
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými - pokud možno i jejich poslech. Zdroje: http://www.uq.edu.au/hanginthere/computers/computers10.html
Základní termíny napsat na tabuli a doplnit o anglické ekvivalenty.
Opakování výrazů podle vyučujícího / čtení z tabule.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky s novými výrazy anglicky.
Ukázka výsledků jednotlivých žáků - textový dokument nebo prezentace.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
pravidla hryrules of the game ikona zvuk
tolerantní společnosttalerant society ikona zvuk
sdělení, zpráva, vzkazmessage ikona zvuk
kulturní chovánícultural behaviour ikona zvuk
pravidla slušného chováníthe rules of decent behaviour ikona zvuk
sociální chovánísocial behaviour ikona zvuk
slušné chovánígood manners ikona zvuk
změny ve společnostichanges in society ikona zvuk
Každé naše chování a jednání má svůj důvod.Our behaviour as well as our actions have their motives. ikona zvuk
etikaethics ikona zvuk