logo

Vytvoření vlastní www stránky II

I. - úvodní informace
Název:
Vytvoření vlastní www stránky II
Předmět:
ICT
Autor:
Dagmar Valášková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • znát a umět používat základní značky jazyka HTML pro práci s textem a odstavci [zpracování zadaného úkolu na počítači]
Jazykové cíle a ověření:
  • naučit se anglické výrazy vybraných slov z probíraného tématu [jejich namátkové ústní ověření]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • samostaná práce na počítači
  • komunikace ve skupinách
Učební pomůcky:
úvodní ukázková prezentace
počítače, dataprojektor
tabule, fixy

Popis hodiny
Úvod
po vstupu do učebny pozdrav anglicky
téma hodiny slovně česky a písemně anglicky na tabuli
prezence
zápis do třídní knihy
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině podle přípravy, důležité pojmy přeloženy do angličtiny,jejich zápis na tabuli a studenti si je zapíší do svých poznámek. Samostatně zpracovávají zadaný úkol na počítači, vyučující je k dispozici případně poradit.
Závěr
Kontrola zpracovaných úloh, shrnutí nových informací. Zadání domácího úkolu.

Slovní zásoba
 

Slovní zásoba není definovaná.