logo

Ergonomie I

I. - úvodní informace
Název:
Ergonomie I
Předmět:
ICT
Autor:
Libor Matoušek
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit se se zásadami vhodného pracovního prostředí - osvětlení, posed [žák vyjmenuje chyby u sebe a svých spolužáků]
  • ukázat příklady ergonomického hardwarového vybavení [žák popíše výhody]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ústní ověřování]
  • opakovat známé anglické výrazy [slovíčka na tabuli, prezentace]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • simulace nesprávného pracovního prostředí, samostatná práce - tabulka k vyplnění
Učební pomůcky:
počítače, notebook, dataprojektor či sdílení monitoru

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky při vstupu do učebny.
Zjištění prezence.
Zápis do třídní knihy.
Cíl hodiny slovně v češtině, jeho zápis na tabuli v angličtině (Ergonomics).
Hlavní část
Výuka probíhá podle připraveného plánu, je doplňována anglickými termíny vztahujícími se k tématu. Opakování výrazů podle vyučujícího / čtení z tabule.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky s novými výrazy anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím textu / tabulce.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
rozsvítit světloswitch on the light ikona zvuk
jasbrightness ikona zvuk
pracovní plochadesktop ikona zvuk
světlo a stínlight and shade ikona zvuk
polohaposition ikona zvuk
tělesová výškabody's height ikona zvuk
zásady ergonomieergonomic principles ikona zvuk
kontrastcontrast ikona zvuk