logo

Internet - vyhledávání hudby, obrázků, kamarádů na internetu

I. - úvodní informace
Název:
Internet - vyhledávání hudby, obrázků, kamarádů na internetu
Předmět:
ICT
Autor:
Jiří Černý
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit se vyhledávat hudbu, obrázky, kamarády na Internetu [Najití hudby, obrázků, kamarádů na Internetu dle zadání vyučujícího]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se vybrané anglické výrazy související s tématem [Řízený rozhovor na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Diskuze na téma vyhledání konkrétního obrázku, hudby, kamaráda
  • Vlastní vyhledávání na internetu
Učební pomůcky:
Počítač
Internet

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav: anglicky a česky.
Vyučující sdělí cíle hodiny a zadá, co mají konkrétně žáci hledat na Internetu.
Například: hudba - libovolná skladba mp3 od Madonny ke spuštění online, obrázek libovolné počítačové sestavy, kamarád - najít jakýkoliv kontakt či informace o kamarádovi ze třídy či příbuzného pomocí internetu.
Vyučující předvede na jednom počítači, jak vše na Internetu nejlépe nalézt, na co si dát největší pozor, jakých webů přitom použít. Navede žáky na "správnou cestu".
Na počítači každého žáka bude soubor s novými anglickými slovíčky a jejich českými překlady i s výslovností. Tento soubor si každý žák otevře na začátku hodiny, přečtě, v případě nejasností se zeptá vyučujícího, ten mu poradí.
Hlavní část
Výuka probíhá česky.
Největší část spočívá v samostatné práci - vyhledávání výše zmíněného v úvodní části vyučovací jednotky. Každý žák hledá na svém počítači. Pokud k samostatnosti z jakýchkoliv důvodů nejsou podmínky, mohou děti utvořit skupinky u jednotlivých PC a hledat společně. Možná je i obměna vyhledávání podobných informací více žáků na jednotlivých PC, ty pak dají své informace dohromady a představí druhé skupince. Informace si týmy vymění a dosáhnou tak lepších výsledků namísto samostatného vyhledávání. Tak se podporuje týmová spolupráce u dětí oproti častěji preferované soutěživosti.
Vyučující při vyhledávání radí, povzbuzuje, hledá společně s žáky nejlepší taktiky pro vyhledávání na Internetu. Každý žák pochopitelně zná nejméně tři vyhledávače z minulých hodin. Ví, jak se používají, jaké jsou přednosti každého z nich.
Závěr
Anglické výrazy i s českým překladem a jejich výslovností si každý žák na konci hodiny přečte ze zmíněného souboru z počáteční fáze hodiny důkladně ještě jednou.
Bezprostředně poté následuje řízený rozhovor vyučujícího s každým žákem zvlášť na slovní ověření pochopení anglických výrazů a dosažení jazykového cíle hodiny.
Před úplným koncem hodiny ještě vyučující shrne, jak se každému z žáků podařilo dosáhnout obsahového cíle hodiny, zdůrazní chyby při hledání a naopak vyzdvihne nejlepší taktiky vyhledávání na internetu vyskytující se u nejúspěšnějších žáků hodiny.
Rozloučení: anglicky a česky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
hledat a nacházetlook for and find ikona zvuk
hledat hudbulook for music ikona zvuk
hledat na internetusearch on the Internet ikona zvuk
hledat obrázkylook for pictures ikona zvuk
najít souborfind files ikona zvuk
najítfind ikona zvuk
Hledáš na internetu?Are you searching the Internet? ikona zvuk poznamka
Moje kamarádka používá facebook.My friend uses Facebook. ikona zvuk
Můj kamarád nepoužívá facebook.My friend doesn't use Facebook. ikona zvuk
prohledat fórasearch the forums ikona zvuk