logo

Internet - vyhledávání informací na internetu

I. - úvodní informace
Název:
Internet - vyhledávání informací na internetu
Předmět:
ICT
Autor:
Jiří Černý
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit se vyhledávat konkrétní informace na Internetu [Najití konkrétních informací (například vysvětlení pojmu hardware i s příklady hardwaru)]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se vybrané anglické výrazy související s tématem [Diskuze na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Diskuze, jak vyhledávat na internetu informace
  • Vyhledávání na Internetu
Učební pomůcky:
Počítač
Internet

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav: anglicky a česky.
Vyučující seznámí žáky s obsahem hodiny, vysvětlí, co očekává od žáků a co mají očekávat oni sami od hodiny.
Poté každý obdrží papír s anglickými slovíčky a jejich českými ekvivalenty. Přečtou si je společně s vyučujícím nahlas a procvičí zároveň jejich výslovnost. Ten dbá na to, aby se dané výrazy v anglické a české formě vyskytovali v hodině ve větší míře tak, aby si je žáci vryli do paměti.
Hlavní část
Výuka probíhá česky jen vybrané pojmy ze slovní zásoby této hodiny jsou žákům říkány též anglicky. Ti je opakují taktéž anglicky a česky nahlas.
Hlavní náplní hodiny je vyhledávání konkrétní informace na Internetu - například vysvětlení pojmu hardware i s příklady hardwaru.
Žáci se při této úloze musí naučit, že vyhledávání informací na Internetu má svá určitá pravidla, hledaný výraz lze psát různými způsoby a mimo jiné třeba, že hledaná informace na Internet ještě nebyla vložena. Další problematikou, se kterou se setkají při vyhledávání, je úroveň nalezených informací a taktéž autorství a ochrana osobních údajů.
Závěr
Na konci hodiny si vyučující ověří pohledem na obrazovku počítače konkrétního žáka, zda našel konkrétní informace, tedy na kolik procent se mu podařilo splnit obsahový cíl hodiny.
Poté ještě následuje diskuze, při které proběhne slovní ověření pochopení anglických výrazů a dosažení jazykového cíle hodiny.
Rozloučení: anglicky a česky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
hledat a nacházetlook for and find ikona zvuk
hledat v sítisearch in the network ikona zvuk
hledatsearch / look for ikona zvuk
hledat na internetusearch on the Internet ikona zvuk
hledat v souborechsearch files ikona zvuk
najít souborfind files ikona zvuk
najítfind ikona zvuk
hledat informace na internetusearch for information on the Internet ikona zvuk
Hledáš na internetu?Are you searching the Internet? ikona zvuk poznamka