logo

Jednoduchá www stránka

I. - úvodní informace
Název:
Jednoduchá www stránka
Předmět:
ICT
Autor:
Dagmar Valášková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • orientovat se v nástrojích pro tvorbu vlastních stránek [diskuze na konci hodiny]
  • pochopit základní schéma dokumentu www []
Jazykové cíle a ověření:
  • naučit se anglické výryzy vybraných termínů z probírané látky [krátký test s využitím želví grafiky]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • prezentace vyučujícího
  • samostatná práce s počítačem
  • interaktivní test s využitím želví grafiky
Učební pomůcky:
počítače
dataprojektor a plátno
tabule, fixy

Popis hodiny
Úvod
pozdrav anglicky po vstupu do učebny
zápis do třídní knihy a zjištění prezence
cíl hodiny napsat anglicky na tabuli
Hlavní část
výuka probíhá podle plánu v češtině, je doplňována důležitými anglickými pojmy z probíraného tématu
Závěr
na konci hodiny krátky test na ověření naučené slovní zásoby - využití želví grafiky

Slovní zásoba
 

Slovní zásoba není definovaná.