logo

Bezpečnost na internetu

I. - úvodní informace
Název:
Bezpečnost na internetu
Předmět:
ICT
Autor:
Dagmar Valášková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Rozšířit znalosti studentů jak správně pracovat s internetem a na co si dát pozor při jeho používání. [Řízený rozhovor se studenty na dané téma, důraz je kladen na osobní zkušenosti a pohledy studentů.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Prohloubit znalosti studentů o anglické termíny související s probíranou látkou. [Studenti se seznámí s Desaterem bezpečného internetu v češtině i v angličtině. Na konci hodiny studenti vyslovují fráze z připravené přílohy pod dohledem vyučujícího.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Filmové ukázky na probírané téma.
  • Diskuze se studenty.
  • Vypracování testu za domácí úkol (viz přílohy).
Učební pomůcky:
DVD, dataprojektor, pláto, Pc.
Nakopírované přílohy.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav při vstupu do učebny anglicky.
Téma hodiny napsat na tabuli česky i anglicky.
Prezence.
Zápis do třídní knihy.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině podle připraveného plánu. Běžnou součástí našeho života je internet a jeho používání. Je to fenomén. Studenti se podívají na filmové ukázky, které mají za úkol zdůraznit, že s rychlým rozvojem informačních technologií dochází i k novým možnostem zneužívání, a hlavně dětí. Ukázky představují nástrahy a nebezpečí, která jsou skryta za nejrůznějšími identitami.
Po filmu bude následovat diskuze se studenty nad konkrétními tématy týkajícími se bezpečnosti na internetu. Zadání domácí úlohy - vypracovat test Bezpečné používání internetu (viz přílohy).
Závěr
Společně projdeme Desatero bezpečného internetu v češtině a současně projdeme i variantu v angličtině. Studenti obdrží nakopírované přílohy.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vzájemné hodnocení prácemutual evaluation of work ikona zvuk
doménadomain ikona zvuk
adresa www stránkythe web page address ikona zvuk
přenos souborůfile transfer ikona zvuk
licencelicence ikona zvuk
autorský zákoncopyright law ikona zvuk
služby internetuInternet services ikona zvuk
online a offline komunikaceonline communication, offline communication ikona zvuk
webová stránkaweb page ikona zvuk
šířit informace pomocí internetuspread information via the Internet ikona zvuk
pravdivé a lživé informacetrue and false information ikona zvuk
DVD mechanikaDVD drive ikona zvuk
DVD diskDVD ikona zvuk
vypálit DVD diskburn a DVD ikona zvuk
projektorprojector ikona zvuk
promítací plátnoscreen ikona zvuk
psát si poznámkymake notes ikona zvuk
školní serverschool server ikona zvuk