logo

Komunikace s jinými lidmi v reálném čase

I. - úvodní informace
Název:
Komunikace s jinými lidmi v reálném čase
Předmět:
ICT
Autor:
Dagmar Valášková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty se základními možnostmi komunikace mezi lidmi prostřednictvím počítače a počítačových sítí. [Používání různých forem komunikace jako součást úloh na jiné téma v dnešní i dalších hodinách.]
  • Ukázat běžné postupy, ale i rizika, která s sebou tato problematika přináší. []
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • Znát vybrané pojmy týkající se probíraného tématu i v angličtině. [Krátký test na konci hodiny (viz přílohy).]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Úvodní prezentace vyučujícího.
  • Samostatné zpracování zadaného úkolu na počítači s využitím přístupu na internet.
  • Výsledek pak studenti pošlou vyučujícímu jako přílohu e-mailu.
Učební pomůcky:
Dataprojektor, plátno.
Učebna PC s přístupem na internet.
Nakopírované texty a testy.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky při vstupu do učebny.
Zjištění prezence.
Zápis do třídní knihy.
Cíl hodiny slovně v češtině, jeho zápis na tabuli v angličtině.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině podle připraveného plánu. Je doplňována anglickými termíny vztahujícími se k tématu. Výklad učitele se zaměřuje na to, aby studenti:
a) uměli pracovat s elektronickou poštou (odesílat a přijímat poštu, umět si udržet pořádek v e-mailové schránce),
b) uměli používat přílohu e-mailu,
c) rozuměli základním pojmům (e-mailová adresa, příloha, počtovní účet, poštovní server, velikost přílohy),
d) znát možnosti zneužití elektronické pošty (spamming, viry) a možnost ochrany.
Studenti dostanou za úkol napsat učiteli e-mail o splnění úkolu. Jako přílohu k němu přidají vyřešený úkol (viz přílohy).
Závěr
Na závěr hodiny je připraven krátký opakovací test (viz přílohy).

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Se slovem komunikace se setkáváme několikrát denně v různých situacích.We encounter the word 'communication' several times a day in different situations. ikona zvuk
Tento typ komunikace v minulosti probíhal prostřednictvím telegrafu či dálnopisu.This type of communication used to be conducted via a telegraph or teleprinter. ikona zvuk
Podívejme se na základní charakteristiky komunikačního procesu.Let's have a look at the basic features of the communication process. ikona zvuk
Jak nazýváte svého učitele?What do you call your teacher? ikona zvuk
sdělení, zpráva, vzkazmessage ikona zvuk
symbolysymbols ikona zvuk
kanálcommunication channel ikona zvuk poznamka
příjemce (recipient)recipient ikona zvuk
Symboly jsou přenášeny prostřednictvím kanálů.Symbols are transmitted via channels. ikona zvuk
Jakou aplikaci budeme probírat?Which application are we going to cover? ikona zvuk
Nejdříve si ujasníme, kde máte sedět.We will first make clear where you should be sitting. ikona zvuk poznamka
komunikacecommunication ikona zvuk
druhy komunikaceways of communication ikona zvuk
možnosti komunikacepossibilities of communication ikona zvuk
komunikace v reálném časereal time communication ikona zvuk
komunikace s jinými lidmicommunication with other people ikona zvuk
mobil iPodmobile phone iPOD ikona zvuk
Jaké typy komunikace při práci s počítačem znáte?What types of computer communication do you know? ikona zvuk poznamka
Jak komunikujete se svým okolím?How do you communicate with your surroundings? ikona zvuk