logo

Autorská práva a licence

I. - úvodní informace
Název:
Autorská práva a licence
Předmět:
ICT
Autor:
Dagmar Valášková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Pojem autorské právo a duševní vlastnictví [Správná tvorba dvojic výrazů]
  • Licence a druhy licencí []
  • Legální a nelegální software, ochrana proti němu []
Jazykové cíle a ověření:
  • Znát důležité pojmy týkající se probírané látky ["Spojování" českých a anglických termínů v nakopírovaném textu]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální prezentace s výkladem učitele
  • Společná diskuze, vlastní zkušenosti studentů
Učební pomůcky:
PC a dataprokektor
přichystaná prezentace
nakopírované texty

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky
Téma hodiny česky a na tabuli napsat anglicky
Prezence a zápis do třídní knihy
Hlavní část
Výuka probíhá podle připraveného plánu
Zápis anglických termínů na tabuli a do sešitů
Studenti zmíní své vlastní zkušenosti z praktického života
Závěr
Krátký test na konci hodiny - připravená tabulka, ve které studenti k sobě přiřazují odpovídající termíny v obou jazycích

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
licencelicence ikona zvuk
Je zakázáno stahovat nelegální software a data ze vzdálených počítačů.It is forbidden to download illegal software and data from distant computers. ikona zvuk
autorské právo, autorská právacopyright ikona zvuk
druhy licencílicence types ikona zvuk
duševní vlastnictvíintellectual property ikona zvuk
legální a nelegální softwarelegal and illegal software ikona zvuk
ochrana softwarusoftware protection ikona zvuk
Jaké máte osobní zkušenosti?What is your personal experience? ikona zvuk