logo

Ověření dovedností při práci se zvoleným prohlížečem

I. - úvodní informace
Název:
Ověření dovedností při práci se zvoleným prohlížečem
Předmět:
ICT
Autor:
Dagmar Valášková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Ověřit si se studenty při praktické činnosti (zadané úkoly viz příloha), že cílem vyhledávačů je poskytnout uživateli při odpovědi na dotaz co nejrelevantnější informaci. [Studenti splní praktický úkol (viz přílohy) a budou umět najít informace, obrázek, hudbu apod. na internetu.]
  • []
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit studenty základní terminologii z oblasti vyhledávání na internetu. [Společné opakování nových výrazů a frází na konci hodiny pod dohledem vyučujícího.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Praktické ukázky, diskuze se studenty na dané téma.
  • Samostatná práce na počítači - vypracování zadaného úkolu pod dohledem vyučujícího.
Učební pomůcky:
PC učebna s přístupem na internet.
Připravené a nakopírované přílohy.
Tabule a fixy.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav v obou jazycích po vstupu do učebny.
Téma na tabuli anglicky, česky ústně.
Prezence.
Zápis do třídní knihy.
Hlavní část
Kvalita vyhledávání je závislá na tom, jak kvalitní dává odpovědi. Tedy jestli uživatel najde hledanou informaci na prvních místech odpovědí vyhledávače.
Úvodem vyučující v řízeném rozhovoru se studenty shrne úkoly vyhledávačů a možnosti zadávání klíčových slov. Společně si uvedeme vlastní poznatky a zkušenosti s vybranými domácími a zahraničními servery pro vyhledávání.
Studenti dostanou zadání úkolů (viz přílohy). Mají všichni vyhledat stejné informace v různých prohlížečích a porovnat jejich možnosti a grafické uspořádání. Po vysvětlení zadání studenti pracují samostatně, učitel dohlíží a případně studenty navede na možné řešení.
Závěr
Studenti vyhledané informace uloží do textového editoru a svoji složku zkopírují vyučujícímu na server školy pro následné vyhodnocení. Zpracování úkolu zabere téměř celou vyučovací hodinu. Proto novou slovní zásobu na konci hodiny jen společně projdeme a provedeme kontrolu výslovnosti. Studenti ji obdrží nakopírovanou (viz přílohy) a budou mít za domácí úkol se ji do příští hodiny naučit.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
význam internetuthe importance of the Internet ikona zvuk poznamka
služby internetuInternet services ikona zvuk
šířit informace pomocí internetuspread information via the Internet ikona zvuk
hledat na internetusearch on the Internet ikona zvuk
internetový prohlížečinternet browser ikona zvuk
Musíte internetovou stránku znovu načíst.You must reload the web page. ikona zvuk
hledat informace na internetusearch for information on the Internet ikona zvuk
otevřít internetovou stránkuopen a web page ikona zvuk
prohlížení internetové stránkyviewing a web page ikona zvuk
vyhledávání v internetuInternet search ikona zvuk
nebezpečí na internetudangers on the Internet ikona zvuk
bezpečný internetthe safe Internet ikona zvuk
internetová službaInternet service ikona zvuk
internetová stránkaweb page ikona zvuk
Google je internetový vyhledávač.Google is an Internet browser. ikona zvuk
vyhledávat informace na internetulook for information on the Internet ikona zvuk
najít internetovou stránkufind a web page ikona zvuk
Zadej v prohlížeči internetovou adresu.Enter the Internet address into the browser. ikona zvuk
vypnout internetový prohlížečturn off the Internet browser ikona zvuk