logo

Praktické ověření znalostí aplikace Průzkumník

I. - úvodní informace
Název:
Praktické ověření znalostí aplikace Průzkumník
Předmět:
ICT
Autor:
Dagmar Valášková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Dokončení probírané části informatiky pro běžného uživatele. Praktické ověření znalostí aplikace Průzkumník (práce se složkami, soubory, schránkou a vyhledávání souborů a složek). [Samostatná práce na počítači - správné vypracování zadaného úkolu (viz přílohy).]
Jazykové cíle a ověření:
  • Rozšířit dosavadní slovní zásobu z této důležité části informatiky. [Test - sestavení správných dvojic slov (viz přílohy).]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Individuální práce na počítačích pod dohledem vyučujícího.
  • Řízený rozhovor se studenty.
Učební pomůcky:
Počítače v počítačové učebně.
Tabule,fixy.
Připravené kartičky českých a anglických výrazů.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky při vstupu do učebny.
Napsat téma hodiny anglicky na tabuli, česky říci ústně.
Prezence a zápis do třídní knihy.
Hlavní část
Po zopakování nejdůležitějších věcí z probíraného tématu vyučující rozdá studentům předem nachystané a nakopírované materiály (viz přílohy). Studenti zpracovávají na počítačích zadaný úkol. Pracují samostatně individuálním tempem. Učitel dohlíží a případně pomůže studentům při zpracování praktických úloh.
Závěr
Studenti uloží zpracované úkoly na server, aby vyučující mohl provést kontrolu a ohodnocení splněného úkolu. Odpoví na případné dotazy studentů. Poslední činností bude správné sestavení dvojic českých a anglických slov (viz přílohy).

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
táhnout kurzor myši a pustit tlačítko myšidraw the mouse cursor and then let the mouse button ikona zvuk poznamka
přetáhnout to pomocí myšidrag it with the mouse ikona zvuk poznamka
přepínání mezi záložkamiswitching between bookmarks ikona zvuk
pokusit se o zvládnutí testutry to take the test ikona zvuk
vybrat akcichoose the action ikona zvuk
pomalý počítača slow computer ikona zvuk
nový počítača new computer ikona zvuk
rozbalit seznamexpand the list ikona zvuk
Je důležité naučit se pracovat se soubory a složkami.It is important to learn to work with the files and folders. ikona zvuk
koupit si nový počítačbuy a new computer ikona zvuk
Mám doma nový počítač.I have a new computer at home. ikona zvuk
využívat počítačuse the computer ikona zvuk
Počítač je spuštěný.The computer is on. ikona zvuk
Počítač je vypnutý.The computer is off. ikona zvuk
důležitá informacean important piece of information ikona zvuk
osobní přenosný počítača personal portable computer ikona zvuk