logo

Základní nastavení operačního systému

I. - úvodní informace
Název:
Základní nastavení operačního systému
Předmět:
ICT
Autor:
Dagmar Valášková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit studenty s vybranými nastaveními operačního systému Windows [interaktivní test]
  • uživatelské rozhraní, přidat a odebrat software, tiskárnu []
  • správce úloh, sdílení disků a zařízení []
Jazykové cíle a ověření:
  • naučit se anglické termíny důležitých pojmů z probírané látky [v interaktivním testu se nalézají anglická slovíčka]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální prezentace s využitím dataprojektoru
Učební pomůcky:
počítač
dataprojektor, plátno
tabule, fixy

Popis hodiny
Úvod
pozdrav anglicky při vstupu do učebny
téma hodiny česky, jeho záis v angličtině na tabuli
prezence
zápis do třídní knihy
Hlavní část
ústní zopakování vybraných pojmů probraných v předešlé hodině
vedená prezetace probíhá v češtině, je doplněná anglickými termíny
studenti vstupují do výkladu
prezentují vlastní znalosti
Závěr
opakování nejdůležitějších pojmů formou krátkého neklasifikovaného testu

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Ovládací panely jsou centrální nastavení systému Windows.Control panels are central settings of the Windows system. ikona zvuk
V ovládacích panelech jsou všechny objekty potřebné pro konfiguraci systému.Control Panels include all the necessary tools needed for the configuration of the system. ikona zvuk
V nabídce Síťová a telefonická připojení se nastavuje připojení k místní počítačové síti a k internetu.The connection to the local computer network and to the Internet is set in the Network and telephone connections menu. ikona zvuk
Část nazvaná Tiskárny umožňuje nainstalovat lokální a síťové tiskárny.The part called Printers lets you install local and network printers. ikona zvuk
Spuštění programu je možné například z pracovní plochy nebo pomocí nabídky Start a Programy.The program may be started up from the desktop or via Programs in the Start menu. ikona zvuk
Uložte obrázky na plochu Windows.Save the images to the Windows desktop. ikona zvuk
kompatibilita formátůformat compatibility ikona zvuk
řešení potíží s nedostatkem místa na diskusolution of problems with lack of disc space ikona zvuk
komprimace souborůfile compression ikona zvuk poznamka
posílání souborů elektronickou poštoufile sending via electronic mail ikona zvuk
uložení souborů na servery k tomu určenésaving files to servers intended for it ikona zvuk
koupit si nový počítačbuy a new computer ikona zvuk
Mám doma starý počítač.I have an old computer at home. ikona zvuk
Mám doma nový počítač.I have a new computer at home. ikona zvuk
Jaký máš na počítači operační systém?What kind of an operating system do you have on your computer? ikona zvuk
Jaký znáš časopis o počítačích?What computer magazines do you know? ikona zvuk
Zajímám se o počítače.I am interested in computers. ikona zvuk
Nezajímám se o počítače.I am not interested in computers. ikona zvuk
využívat počítačuse the computer ikona zvuk
Počítač je spuštěný.The computer is on. ikona zvuk
Počítač je vypnutý.The computer is off. ikona zvuk
osobní přenosný počítača personal portable computer ikona zvuk