logo

Práce se soubory a složkami v prostředí operačního systému Windows

I. - úvodní informace
Název:
Práce se soubory a složkami v prostředí operačního systému Windows
Předmět:
ICT
Autor:
Dagmar Valášková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Studenti si rozšíří a ověří základy práce v prostředí operačního systému Windows. Pochopí význam objektu schránka a naučí se s ní pracovat. Budou umět klávesové zkratky pro práci s ní. [Samostatná práce studentů při řešení zadaného úkolu - využití schránky pro stažení textu a obrázku z internetu a jejich vložení do textového editoru, přesun a kopírování objektů v aplikaci Průzkumník.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se základní anglické výrazy na téma schránka a operační systém. [Společné zopakování nové terminologie na konci hodiny. Studenti doplní obrázek z předlohy, kterou jim rozdá vyučující.]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s využitím dataprojektoru.
  • Samostatná práce na PC.
Učební pomůcky:
Počítačová síť na učebně.
Dataprojektor, plátno.
Flash disky.
Tabule, fixy.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky.
Prezence - zápis do třídní knihy.
Cíl hodiny česky i anglicky - jeho zápis na tabuli.
Hlavní část
Výuka probíhá podle plánu v češtině. Učitel se studenty zopakuje základní pojmy z prostředí operačního systému. Nové anglické termíny zapisuje na tabuli a studenti do svých sešitů. Zvláštní pozornost je věnována schránce v operačním systému. Její význam a funkci vyučující vysvětlí dle obrázků (viz přílohy). Studenti si sami ověří využití schránky pro kopírování a přesun obrázku a textu stažených z internetu.
Závěr
Společné zhodnocení hodiny, opakování základních znalostí a anglické slovní zásoby. Zadání domácí úlohy - překlad českých výrazů z obrázku (viz přílohy).

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
příkaz UložitSave, Save command ikona zvuk poznamka
nabídka SouborFile ikona zvuk
příkaz NovýNew command ikona zvuk
Klepni na příkaz.Click on the command. ikona zvuk
Klepni na tlačítko Uložit.Click on the Save button. ikona zvuk
pole Název souborufile name textfield ikona zvuk
souborfile ikona zvuk
příkazcommand ikona zvuk
zadat příkazenter a command ikona zvuk
základní orientace v programubasic orientation in the program ikona zvuk
označit objekthighlight an object ikona zvuk poznamka
kliknout na položku Programyclick on Programs tab ikona zvuk
Sedli jste si správně, každý máte k dispozici svůj počítač.You are sitting at the right places, everyone has their own computer at their disposal. ikona zvuk
Není to pro vás nové.It is not new for you. ikona zvuk poznamka
Víte, že se neučíme podle konkrétní učebnice.You know, we are not following any particular textbook. ikona zvuk
Bez souhlasu učitele je zakázáno používat vlastní záznamová média.Using your own recording media without the consent of the teacher is forbidden. ikona zvuk
Je zakázáno manipulovat s počítači a jejich komponentami.Manipulation with computers and their components is forbidden. ikona zvuk
Nesmíte nic mazat.You mustn't delete anything. ikona zvuk
sjednocení vědomostí ze základní školy, možnosti vypnutí počítače.ways of turning of the computer ikona zvuk poznamka
okno klasické složkya folder window ikona zvuk
Po klepnutí na tlačítko Start se zobrazí nabídka.After you click on the Start button the Menu bar appears. ikona zvuk
U položek, které mají malou černou šipku směřující doprava, následuje další podnabídka.The items that have a small right-oriented arrow are followed by a further submenu. ikona zvuk
táhnout kurzor myši a pustit tlačítko myšidraw the mouse cursor and then let the mouse button ikona zvuk poznamka
přetáhnout to pomocí myšidrag it with the mouse ikona zvuk poznamka
otevření nové záložkyopen a new bookmark folder ikona zvuk
pokročilé vyhledáváníadvanced search ikona zvuk
vybrat akcichoose the action ikona zvuk
komprimace souborůfile compression ikona zvuk poznamka
Je důležité naučit se pracovat se soubory a složkami.It is important to learn to work with the files and folders. ikona zvuk
Jaký máš na počítači operační systém?What kind of an operating system do you have on your computer? ikona zvuk
využívat počítačuse the computer ikona zvuk
Počítač je vypnutý.The computer is off. ikona zvuk
Tuto informaci si musíš zapamatovat.You must remember this piece of information. ikona zvuk