logo

Exotermické a endotermické děje a reakce

I. - úvodní informace
Název:
Exotermické a endotermické děje a reakce
Předmět:
Chemie
Autor:
Naďa Kovářová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Exotermické a endotermické děje probíhající v přírodě [Žáci uvedou konkrétní příklady chemických dějů exotermických a endotermických a vymezí rozdíl mezi nimi.]
  • Chemické reakce exotermické a endotermické [Žáci popíšou reakce exotermické a endotermické, porovnají energii reaktantů a produktů]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické výrazy k tematu. [Popis obrázku v pracovním sešitě]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad
  • demonstrační pokus
  • samostatná práce
Učební pomůcky:
pracovní sešit, tabule
kádinka, teploměr, hydroxid sodný, chlorid amonný,amoniak, kyselina chlorovodíková

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky
Prezence - zápis do třídní knihy
Cíl hodiny česky i anglicky - zápis na tabuli
Hlavní část
Výuka probíhá podle plánu v češtině. Učitel se žáky zopakuje, co jsou fyzikální děje a chemické reakce a jak se od sebe liší. Na základě demonstračních pokusů vysvětlí pojmy exotermické a endotermické reakce, odpovídající anglické výrazy zapisuje na tabuli.
Závěr
Žáci samostatně popíšou anglickými výrazy obrázky prováděných pokusů v pracovním sešitě a doplní uvedené věty.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
chemická reakcechemical reaction ikona zvuk
kádinkabeaker ikona zvuk
hořlavinycombustible/inflammable matters ikona zvuk
exotermická reakce – uvolňuje se při ní teploan exothermic reaction - heat is released in its course ikona zvuk
endotermická reakce – teplo se při ní spotřebováváan endothermic reaction - heat is consumed in its course ikona zvuk
teploměrthermometer ikona zvuk
dýcháníbreathing ikona zvuk
hořeníburning ikona zvuk poznamka
teplota hořeníburning temperature ikona zvuk
hasicí přístrojfire extinguisher ikona zvuk