logo

Vitamíny

I. - úvodní informace
Název:
Vitamíny
Předmět:
Chemie
Autor:
Naďa Kovářová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Vymezení skupiny látek označovaných jako vitamíny a jejich význam pro organismy [Žáci vysvětlí vztah mezi provitaminem a vitaminem, jejich význam pro organismus]
  • Dělení vitamínů [Žáci uvedou, na základě které vlastnosti se vitamíny rozdělují a jaké jsou dvě základní skupiny vitamínů]
  • Charakteristika vitamínu C a B-komplexu [Žáci popíší jejich vlastnosti, výskyt, zdroje a jejich význam pro člověka]
Jazykové cíle a ověření:
  • Pojmy k tématu [Četba a překlad jednoduchého článku o vitamínu C]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • demonstrační pokus
  • diskuse
Učební pomůcky:
zkumavky, kádinka
roztoky látek s obsahem vitamínu C
Fehlingovo činidlo
dataprojektor, počítač

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky
Prezence
Cíl hodiny česky i anglicky
Hlavní část
Výuka probíhá podle plánu v češtině, učitel naváže na znalosti žáků z běžného života. Anglické pojmy píše vyučující na tabuli.
Závěr
Prezentace článku o vitamínu C v angličtině. Žáci se ve skupinách pokusí o volný překlad článku. Společná kontrola. Poslech a překlad vět o vitamínech uvedených ve slovní zásobě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vitamínyvitamins ikona zvuk
vitamíny rozpustné ve voděwater-soluble vitamins ikona zvuk
vitamíny rozpustné v tucíchfat-soluble vitamins ikona zvuk
Vitaminy se účastní metabolismu látek v těle.Vitamins participate in body metabolism. ikona zvuk
Vitaminy přijímáme v potravě, nebo si je naše tělo umí samo vyrobit.We take in vitamins in food or our body can produce them on its own. ikona zvuk
Zdroje vitaminů jsou: játra, vajíčka, mléko, kvasnice, rybí tuk, zelenina, ovoce.The sources of vitamins are liver, eggs, milk, yeast, fish oil, vegetables and fruit. ikona zvuk
Zdroje vitaminů jsou zelenina a ovoce.Vegetables and fruit are sources of vitamins. ikona zvuk
vitamin Cvitamin C ikona zvuk
vitamin Bvitamin B ikona zvuk