logo

Bílkoviny

I. - úvodní informace
Název:
Bílkoviny
Předmět:
Chemie
Autor:
Naďa Kovářová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Bílkoviny jako nezastupitelné chemické látky živých organismů []
  • Popis chemické struktury bílkovin [Žáci popíšou stavební jednotky bílkovin a vznik peptidové vazby.]
  • Denaturace bílkovin [Vysvětlí proces denaturace bílkovin a jeho význam pro člověka.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické výrazy k tématu [Překlad vět o bílkovinách]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka spojená s pokusem
  • diskuze
Učební pomůcky:
učebnice
dataprojektor
vaječný bílek, HCl,NaOH,formaldehyd, kahan, zkumavky

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky
Zjištění prezence
Cíl hodiny česky i anglicky
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině. Učitel zahájí výuku diskuzí se žáky o tom, co již o bílkovinách vědí, kde se s nimi mohou setkat a jaký je jejich význam. Pomocí obrázku v učebnici vysvětlí vznik peptidové vazby. Prakticky demonstruje denaturaci bílkovin. Na závěr diskutuje se žáky o potravinách bohatých na bílkoviny. České výrazy doplňuje anglickými.
Závěr
Společné zopakování nových pojmů překladem jednoduchých vět o bílkovinách.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
kyselina chlorovodíkováhydrogen chloride acid ikona zvuk
látkasubstance / matter ikona zvuk
kádinkabeaker ikona zvuk
bílkovinyproteins ikona zvuk
růstgrowth ikona zvuk
formaldehydformaldehyde ikona zvuk
aminokyselinaan amino acid, amino acids ikona zvuk
živočišné bílkovinyanimal proteins ikona zvuk
masomeat ikona zvuk
rostlinné bílkovinyvegetable proteins ikona zvuk
luštěninypulses ikona zvuk
přírodní sloučeninynatural compounds ikona zvuk
peptidová vazbapeptide bond ikona zvuk