logo

Vlastnosti alkanů

I. - úvodní informace
Název:
Vlastnosti alkanů
Předmět:
Chemie
Autor:
Jarmila Dvořáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení s vlastnostmi alkanů [Žák dokáže vyjmenovat vlastnosti alkanů]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické pojmy charakterizující vlastnosti alkanů [Žák dokáže k českým pojmům přiřadit anglické.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka spojená s chemickými pokusy
Učební pomůcky:
svíčka, kádinka s vodou, zkumavky, stojan na zkumavky, plyn do zapalovače, teploměr, zápalky, cyklohexan

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Absence
Cíl hodiny zapsán na tabuli česky i anglicky
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině.
Vlastnosti látek žáci vyvozují na základě pokusů.
K českým pojmům jsou připisována anglická slovíčka.
Závěr
Shrnutí a zopakování anglických slovíček.
Prověření typů vzorců - vzorce jsou zadány anglicky a žáci správně doplní.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
alkanyalkanes ikona zvuk
strukturní vzorecstructural formula ikona zvuk
molekulový vzorecmolecular formula ikona zvuk
teplota varuboiling temperature ikona zvuk
vlastnosti látekproperties of substances ikona zvuk
vysoce hořlavé látkyhighly inflammable substances ikona zvuk
hustotadensity ikona zvuk
kapalina, kapalinyliquid, liquids ikona zvuk
plynygases ikona zvuk
pevné látkysolid substances ikona zvuk