logo

Organická chemie

I. - úvodní informace
Název:
Organická chemie
Předmět:
Chemie
Autor:
Jarmila Dvořáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky se základními organickými látkami [Žák pochopí strukturu organických látek]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s anglickými slovíčky souvisejícími s tímto tématem [ Přesmyčky - žáci vytvoří anglická slovíčka a spojí je s českými]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Demonstrační pokus, výklad učitele spojený s tvorbou vzorců
Učební pomůcky:
svíčka, zápalky, porcelánový kelímek, chemické kleště,
stavebnice na tvorbu vzorců

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Zjištění absence
Cíl hodiny
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině.
Při zápisu jsou k českým slovům připisována anglická slovíčka.
Závěr
Žáci si rozdají papírky s přesmyčkami anglických slovíček, která správně poskládají a spojí je s českými pojmy.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
uhlíkcarbon ikona zvuk
uhlovodíkyhydrocarbons ikona zvuk
alkanyalkanes ikona zvuk
alkenyalkenes ikona zvuk
alkynyalkynes ikona zvuk
vodíkhydrogen ikona zvuk
methan (mimo chemii dle PČP metan)methane ikona zvuk
ethan (mimo chemii dle PČP etan)ethane ikona zvuk
propanpropane ikona zvuk
organická chemieorganic chemistry ikona zvuk