logo

Redoxní reakce

I. - úvodní informace
Název:
Redoxní reakce
Předmět:
Chemie
Autor:
Jarmila Dvořáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Rozpoznat redoxní reakce [Z řady reakcí vybrat pouze redoxní]
  • Určit v reakci oxidaci a redukci [U daných reakcí najít prvky u kterých došlo k oxidaci a redukci]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické pojmy pro redoxní reakci, oxidaci a redukci [Doplnění anglických slov do dané reakce ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce
  • Žáci píší do sešitů a kontrolují podle tabule
Učební pomůcky:
pomůcky k pokusu - hoření hořčíku,
učebnice, pracovní sešit,
kartičky s anglickými slovíčky, magnetky

Popis hodiny
Úvod
Anglický pozdrav.
Prezence - zápis do třídní knihy.
Napsat cíl hodiny na tabuli česky i anglicky.
Hlavní část
Motivační pokus.
Dále výuka probíhá podle plánu v češtině. České pojmy jsou doplněny anglickými.
Procvičení učiva.
Závěr
U dané chemické rovnice se žáci snaží rozpoznat oxidaci a redukci a přiřadí k schematu správné anglické pojmy.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
chemická reakcechemical reaction ikona zvuk
chemická rovnicechemical equation ikona zvuk
kyslíkoxygen ikona zvuk
hořčíkmagnesium ikona zvuk
oxidaceoxidation process ikona zvuk
redoxní reakcea redox reaction / redox reactions ikona zvuk
redukcereduction ikona zvuk
Oxidační číslo může být záporné i kladné.The oxidation number can be positive as well as negative. ikona zvuk
kationtcation ikona zvuk
aniont, aniontyan anion, anions ikona zvuk