logo

Estery karboxylových kyselin

I. - úvodní informace
Název:
Estery karboxylových kyselin
Předmět:
Chemie
Autor:
Naďa Kovářová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Vymezení esterů jako skupiny chemických látek [Žáci zapíšou rovnice jednoduchých esterifikací a pojmenují vzniklé estery.]
  • Esterifikace []
  • Praktické využití esterů []
Jazykové cíle a ověření:
  • Z anglických názvů karboxylových kyselin a alkoholů odvodit názvy jejich esterů. [Žáci pomocí kartiček s anglickými výrazy sestaví rovnice esterifikací.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad učitele
  • práce ve skupinách
Učební pomůcky:
ukázky reálných chemikálií
tabule, sešit
kartičky s anglickými názvy karboxylových kyselin, alkoholů a esterů

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky
Téma hodiny česky i anglicky
Hlavní část
Učitel vysvětlí na příkladě princip esterifikace a ukáže algoritmus tvoření vzorce a názvu esteru. Žáci následně zapisují ve skupinách další rovnice, kontrolu provádíme zápisem na tabuli. Se žáky zopakuje anglické názvy některých karboxylových kyselin a alkoholů a k českému názvu vzniklého esteru připíše anglický výraz.
Závěr
Žáci sestavují pomocí kartiček s anglickými názvy chemické rovnice vzniku jednoduchých esterů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
alkoholalcohol ikona zvuk
esterifikaceesterification ikona zvuk
kyselinaacid ikona zvuk
esteryesters ikona zvuk
methanol (mimo chemii dle PČP metanol)methanol ikona zvuk
ethanol (mimo chemii dle PČP etanol)ethanol ikona zvuk
kyselina mravenčíformic acid ikona zvuk
kyselina octováacetic acid ikona zvuk
methylester kyseliny mravenčíformic acid methyl ester ikona zvuk
methylester kyseliny octovéacetic acid methyl ester ikona zvuk
ethylester kyseliny mravenčíformic acid ethyl ester ikona zvuk poznamka
ethylester kyseliny octovéacetic acid ethyl ester ikona zvuk