logo

Stavební pojiva

I. - úvodní informace
Název:
Stavební pojiva
Předmět:
Chemie
Autor:
Jarmila Dvořáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky se stavebními pojivy, jejich výrobou a využitím [Žák dokáže vyjmenovat stavební pojiva a jejich využití]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s anglickými slovíčky k tomuto tématu [Žák dokáže přiřadit anglická slovíčka k českým pojmům]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatné studium a následná diskuse
Učební pomůcky:
učebnice
počítač
dataprojektor

Popis hodiny
Úvod
Úvod
Absence
Zopakování látky z předchozí hodiny včetně anglických pojmů
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině. Žáci samostatně studují výrobu stavebních pojiv a dále diskutují o jejich využití.
Anglická slovíčka jsou napsána na tabuli a pomocí počítače si žáci poslechnou správnou výslovnost.
Závěr
Žáci si společně zopakují všechna slovíčka a snaží se je správně vyslovovat.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vápeneclimestone ikona zvuk
pálené vápnoquick lime ikona zvuk
cementcement ikona zvuk
sádraplaster ikona zvuk
vápnolime ikona zvuk
píseksand ikona zvuk
sádrovecgypsum ikona zvuk
betonconcrete ikona zvuk
vápenná maltalime mortar ikona zvuk
hašené vápnoslaked lime ikona zvuk