logo

Hnojiva a pesticidy

I. - úvodní informace
Název:
Hnojiva a pesticidy
Předmět:
Chemie
Autor:
Naďa Kovářová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Průmyslová hnojiva - jejich složení, význam, hnojiva jednosložková a vícesložková [Cvičení v pracovním sešitě]
  • Pesticidy - stručná charakteristika a význam []
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické výrazy k tématu. [Poslech a překlad vět uvedených ve slovní zásobě]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad v češtině, diskuze o významu a používání hnojiva pesticidů, významu biopotravin
  • práce ve skupinách
Učební pomůcky:
tabule
pracovní sešit
dataprojektor, počítač

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Absence
Téma hodiny - česky i anglicky
Hlavní část
Kapitola se věnuje využití chemie pro člověka. Téma lze začít diskuzí o tom, co již žáci o hnojivech a jejich používání vědí. Nové pojmy včetně anglických výrazů píše vyučující na tabuli. Kromě osvojení pojmů by si žáci měli uvědomit význam využívání umělých hnojiv a pesticidů pro život člověka a pochopit důsledky jejich nadměrného používání. Lze diskutovat i o významu tzv. ekopotravin s ohledem na jejich pěstování a vztahu k životnímu prostředí.
Závěr
Na základě získaných informací žáci zhodnotí význam používání umělých hnojiv a pesticidů v zemědělství a vymezí problémy, které jsou s jejich používáním spojeny. Ve skupinách žáci řeší úkoly v pracovním sešitě. Společný poslech a překlad vět uvedených ve slovní zásobě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
pesticidypesticides ikona zvuk
skupinová prácegroup work ikona zvuk
Doplňte si pracovní listy.Complete the worksheets ikona zvuk
insekticidyinsecticides ikona zvuk
hnojivo, hnojivafertilizer, fertilizers ikona zvuk
Hnojiva obsahující dusičnany označujeme jako dusíkatá.Fertilizers including nitrates are referred to as nitric. ikona zvuk
Kombinovaná hnojiva jsou nezbytnými živinami pro růst rostlin.Combined fertilizers are essential nutrients for the growth of plants. ikona zvuk
amoniakammonia ikona zvuk
Chemické látky obsahující vázaný dusík a fosfor mají vliv na životní prostředí.Chemical substances containing bound nitrogen and phosphorus have an impact on the environment. ikona zvuk
Fosforečnany umožňují rozvoj řas a sinic.Phosphates enable growth of algae and blue-green algae. ikona zvuk
dusíknitrogen ikona zvuk
fosforphosphor ikona zvuk