logo

Výpočty z chemické rovnice

I. - úvodní informace
Název:
Výpočty z chemické rovnice
Předmět:
Chemie
Autor:
Naďa Kovářová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Správný zápis chemické rovnice, význam stechiometrických koeficientů [Žáci zapíší chemickými rovnicemi jednoduché reakce, určí stechiometrické koeficienty a uvedou všechny informace,které rovnice poskytuje ]
  • Základní výpočty z chemické rovnice [Žáci řeší příklady na výpočet množství chemických látek účastnících se reakce.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit jazykové výrazy k tematu [Žák rozumí pokynům při řešení příkladů, překlad zadání příkladu.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • demonstrační pokus
  • frontální výuka
Učební pomůcky:
PSP
kalkulačka
chemikálie a laboratorní pomůcky k pokusu

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky
Absence
Cíl hodiny - česky a anglicky
Hlavní část
Výklad probíhá v češtině a je doplňován anglickými výrazy a pokyny. Jako modelový příklad může vyučující zvolit termický rozklad modré skalice - pro větší názornost předvede i prakticky a porovná hmotnost látky po reakci s teoretickým výpočtem.
Závěr
Žáci řeší na základě anglických pokynů jednoduché příklady.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
chemická reakcechemical reaction ikona zvuk
chemická rovnicechemical equation ikona zvuk
reaktantyreactants ikona zvuk
produktyproducts ikona zvuk
Chemická rovnice je zápis chemické reakce.Chemical equation is a record of a chemical reaction. ikona zvuk
molární hmotnostmolar mass ikona zvuk
Vypočítej to.Calculate it. ikona zvuk
Přečti si zadání úlohy a pak ji vypočítej.Read the assigned task and calculate it. ikona zvuk
váha, váhyscales ikona zvuk
Přečti, zapiš a vypočítej.Read, write and calculate. ikona zvuk
krystalizační miskacrystallization dish ikona zvuk