logo

Látková koncentrace

I. - úvodní informace
Název:
Látková koncentrace
Předmět:
Chemie
Autor:
Naďa Kovářová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Látková koncentrace jako způsob vyjadřování zastoupení složek ve směsi [Žáci dokážou vymezit pojem a uvedou vztah pro výpočet látkové koncentrace a její jednotku]
  • Aplikace vztahu na prakticky orientované příklady [Řešení základních příkladů pro výpočet látkové koncentrace]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické výrazy k tématu [Žák rozumí pokynům při řešení příkladů, překlad zadání příkladu.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • demonstrační pokus
  • práce ve skupinách
Učební pomůcky:
kalkulačka
PSP
chemikálie k přípravě roztoku

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky
Zápis do třídní knihy
Téma hodiny - česky i anglicky
Hlavní část
Výklad probíhá v češtině a je zaměřen na řešení příkladů na výpočet látkové (molární) koncentrace. Anglické výrazy žáci zapisují do sešitu. Protože výpočet látkové koncentrace má v chemii význam především při přípravě roztoků chemických látek přesně dané koncentrace, je vhodné jejich přípravu demonstrovat.
Závěr
Společné zopakování anglických pojmů k tématu. Žáci se pokusí ve skupinách o překlad řešeného příkladu.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
látkové množstvíamount of substance ikona zvuk
molární hmotnostmolar mass ikona zvuk
látková koncentracemolar concentration ikona zvuk
Pojď k tabuli prosím!Come to the blackboard please! ikona zvuk poznamka
roztoksolution ikona zvuk
Vypočítej to.Calculate it. ikona zvuk
objemvolume ikona zvuk
příklady na procvičenípractice exercises ikona zvuk
Pracujte ve skupinách.Work in groups. ikona zvuk
Pojď k tabuli a napiš správné řešení.Come to the blackboard and write the correct answer. ikona zvuk
Nezapomínejte na jednotky.Don´t forget to write units. ikona zvuk