logo

Hmotnostní zlomek II

I. - úvodní informace
Název:
Hmotnostní zlomek II
Předmět:
Chemie
Autor:
Naďa Kovářová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Hmotnostní zlomek jako způsob vyjadřující složení roztoku [Žáci určí podle hodnoty hmotnostního zlomku, zda se jedná o roztok koncentrovaný nebo zředěný.]
  • Řešení základních příkladů [Na základě výpočtu žáci určí poměrné zastoupení látek v roztoku]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické výrazy k tematu. [Užití anglických výrazů v zadání příkladů]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • demonstrační pokus
Učební pomůcky:
roztok libovolné látky
pracovní sešit
učebnice

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Prezence a zápis do třídní knihy
Téma hodiny - česky a anglicky
Hlavní část
Výklad probíhá v češtině a doplňuje nové pojmy anglickými výrazy. Učitel využívá znalosti některých pojmů z předcházející hodiny, která byla věnována výpočtu hmotnostního zlomku prvku ve sloučenině. Motivací může být vyjadřování složení některých potravin. Na základě demonstračního pokusu učitel objasní pojmy rozpouštědlo,rozpuštěná látka, složení roztoku, nasycený roztok. Uvede vzorový příklad na výpočet složení směsi.
Závěr
Učitel zadá žákům jednoduché příklady na výpočet hmotnostního zlomku pro určení složení směsi.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
jednotka, jednotkya unit, units ikona zvuk
hmotnostní zlomekweight fraction ikona zvuk
složení roztokůcomposition of solutions ikona zvuk
roztoksolution ikona zvuk
směsmixture / mix / compound / blend ikona zvuk
procentoper cent/percentage ikona zvuk
rozpouštědlosolvent ikona zvuk
koncentrace roztokuconcentration of a solution ikona zvuk
Jmenujte roztoky známé z denního života.Name solutions that you know from everyday life. ikona zvuk
kapalina, kapalinyliquid/liquids ikona zvuk