logo

Estery

I. - úvodní informace
Název:
Estery
Předmět:
Chemie
Autor:
Jarmila Dvořáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Vysvětlení esterifikace - reakce, kterou vznikají estery [Žák dokáže zapsat rovnici jednoduché esterifikace a vyvodit název vzniklého esteru]
  • Využití esterů [Žák dokáže vyjmenovat využití esterů]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s anglickými pojmy k tomuto tématu [Žák dokáže k českým názvům přiřadit anglické]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka
  • Diskuze k danému tématu
Učební pomůcky:
stavebnice chemických vzorců
učebnice
dataprojektor
počítač

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav.
Zápis do třídní knihy.
Cíl hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině. Nejdříve je dobré zopakovat karboxylové kyseliny a alkoholy. Potom učitel vysvětlí esterifikaci a žáci se pokouší zapsat obdobné reakce. Následuje diskuze o využití esterů.
Do sešitů si žáci zapisují i anglická slovíčka.
Závěr
Žákům je puštěna anglická výslovnost daných slovíček a na závěr při procvičování přiřazují k českým názvům (napsaným na tabuli) kartičky s anglickými pojmy.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
alkoholalcohol ikona zvuk
chemická reakcechemical reaction ikona zvuk
esterifikaceesterification ikona zvuk
kyselinaacid ikona zvuk
esteryesters ikona zvuk
voňavé látkyfragrant substances ikona zvuk poznamka
methylester kyseliny mravenčíformic acid methyl ester ikona zvuk
methylester kyseliny octovéacetic acid methyl ester ikona zvuk
ethylester kyseliny mravenčíformic acid ethyl ester ikona zvuk poznamka
ethylester kyseliny octovéacetic acid ethyl ester ikona zvuk