logo

Karbonylové sloučeniny

I. - úvodní informace
Název:
Karbonylové sloučeniny
Předmět:
Chemie
Autor:
Jarmila Dvořáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s vybranými zástupci karbonylových sloučenin [Žák dokáže vyjmenovat a zapsat vzorcem zástupce karbonylových sloučenin a uvede jejich využití]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s anglickými pojmy k danému tématu [Žák dokáže k českým pojmům přiřadit anglické]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka spojená s ukázkou dané chemické látky
Učební pomůcky:
stavebnice molekulových vzorců,
počítač,
učebnice,
dataprojektor
aceton
kádinka

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Absence
Zápis do třídní knihy
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině. Při zápisu k daným pojmům jsou uvedeny anglické. Pomocí počítače si žáci poslechnou správnou výslovnost anglických pojmů.
Závěr
Při závěrečném opakování jsou k českým pojmům na tabuli přiřazovány anglické.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
strukturní vzorecstructural formula ikona zvuk
molekulový vzorecmolecular formula ikona zvuk
uhlovodíkový zbytekhydrocarbon rest ikona zvuk
rozpouštědlosolvent ikona zvuk
karbonylové sloučeninycarbonyl compounds ikona zvuk
ketonyketones ikona zvuk
aldehydyaldehydes ikona zvuk
acetonacetone ikona zvuk
karbonylová skupinacarbonyl group ikona zvuk
formaldehydformaldehyde ikona zvuk