logo

Molární hmotnost

I. - úvodní informace
Název:
Molární hmotnost
Předmět:
Chemie
Autor:
Naďa Kovářová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Vymezení molární hmotnosti, vztah pro její výpočet []
  • Určování molární hmotnosti prvků a sloučenin podle PSP [Žák vyhledá v PSP a zapíše molární hmotnosti některých prvků včetně jednotky, vypočítá molární hmotnosti daných sloučenin.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické výrazy k tématu [Při výpočtech zapsat anglické názvy prvků a některých sloučenin]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad učitele
  • práce s periodickou tabulkou
Učební pomůcky:
periodická tabulka
sešit
kartičky s anglickými názvy prvků a některých sloučenin

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Absence
Cíl hodiny česky a anglicky
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, vyučující zavede novou veličinu - molární hmotnost, uvede vztah pro její výpočet pomocí látkového množství a odvodí jednotku. Vysvětlí, že molární hmotnosti prvků jsou uvedeny v PSP. Anglické výrazy zapisuje učitel na tabuli.
Závěr
Žáci určují s pomocí PSP molární hmotnosti prvků a vybírají kartičky s anglickým názvem daného prvku. Vypočítají a do přehledné tabulky uvedou molární hmotnosti některých důležitých sloučenin, pomocí kartiček zapíšou i jejich anglické názvy.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
uhlíkcarbon ikona zvuk
chemická sloučeninachemical compound ikona zvuk
vodíkhydrogen ikona zvuk
dvouatomové molekulybiatomic/diatomic molecules ikona zvuk
kyselina sírovásulphuric acid ikona zvuk
kyselina chlorovodíkováhydrogen chloride acid ikona zvuk
jednotka, jednotkya unit, units ikona zvuk
molární hmotnostmolar mass ikona zvuk
dusíknitrogen ikona zvuk
iontion ikona zvuk
kyslíkoxygen ikona zvuk
Vypočítej!Calculate! ikona zvuk
chemický prvekchemical element ikona zvuk
značka prvkusymbol of an element ikona zvuk
sírasulphur ikona zvuk
periodická tabulka prvkůperiodic table of (chemical) elements ikona zvuk poznamka
chlórchlorine ikona zvuk
zinekzinc ikona zvuk
vzorec molekulyformula of a molecule ikona zvuk
jedna molekula vodíkuone molecule of hydrogen ikona zvuk
hydroxid sodnýsodium hydroxide ikona zvuk