logo

Chemické reakce

I. - úvodní informace
Název:
Chemické reakce
Předmět:
Chemie
Autor:
Naďa Kovářová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Výčet základních typů chemických reakcí, popis průběhu reakce, princip, konkretní příklady [Žáci zařadí chemické reakce podle jejich průběhu k jednotlivým typům.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické výrazy pro jednotlivé typy chemických reakcí [Uvést typ reakce a přiřadit odpovídající anglický název.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • demonstrační pokus
  • výklad učitele
Učební pomůcky:
učebnice- obrázky modelů
chemické sklo a chemikálie
kartičky s anglickými názvy jednotlivých typů reakcí
pracovní sešit

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Absence
Cíl hodiny česky i anglicky
Hlavní část
Při odvozování jednotlivých typů chemických reakcí vycházíme z reálně provedeného pokusu, obrázků modelů a zápisů proběhlých reakcí v učebnici. Výčet základních typů reakcí doplníme anglickými názvy.
Závěr
Žáci zapisují na tabuli a do sešitu rovnice chemických reakcí a doplňují, o jaký typ reakce se jedná. K českému názvu vyberou kartičku s anglickým názvem. Lehčí variantou je využití chemických rovnic uvedených v pracovním sešitě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
chemická reakcechemical reaction ikona zvuk
chemická rovnicechemical equation ikona zvuk
reaktantyreactants ikona zvuk
produktyproducts ikona zvuk
Chemická rovnice je zápis chemické reakce.Chemical equation is a record of a chemical reaction. ikona zvuk
syntézasynthesis ikona zvuk
kyselina chlorovodíkováhydrogen chloride acid ikona zvuk
kádinkabeaker ikona zvuk
amoniakammonia ikona zvuk
substitucesubstitution ikona zvuk
podvojná záměnaconversion ikona zvuk
rozkladné reakcedecomposition reactions ikona zvuk