logo

Beketovova řada napětí kovů

I. - úvodní informace
Název:
Beketovova řada napětí kovů
Předmět:
Chemie
Autor:
Naďa Kovářová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Charakterizovat postavení vodíku v Beketovově řadě a rozdělit kovy na ušlechtilé a neušlechtilé,porovnat jejich vlastnosti [Žáci budou schopni rozhodnout, zda proběhnou reakce kovů s roztoky kyselin a roztoky solí kovů]
Jazykové cíle a ověření:
  • Anglické názvy k tematu, pokyny k experimentu [K zápisu redoxní reakce doplnit anglické výrazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • experiment - práce ve skupinách
Učební pomůcky:
zkumavky, HCl, Zn, Fe, Mg, Cu, roztoky solí
schema Beketovovy řady
tabule

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Absence
Cíl hodiny - česky a anglicky
Hlavní část
Žáci na základě pokusů vyvodí odlišné schopnosti prvků podléhat oxidaci. Některé pokyny k provádění pokusů a procvičování dává vyučující i v angličtině. Lze připomenout i anglické názvy používaných pomůcek.
Závěr
Žáci rozhodují, zda dané reakce proběhnou a zapisují rovnice na tabuli s uvedením anglických názvů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vodíkhydrogen ikona zvuk
kyselina sírovásulphuric acid ikona zvuk
kyselina chlorovodíkováhydrogen chloride acid ikona zvuk
hořčíkmagnesium ikona zvuk
měďcopper ikona zvuk
zinekzinc ikona zvuk
železoiron ikona zvuk
Zapište reakci do sešitů.Write the reaction down into your notebooks. ikona zvuk
ušlechtilé kovynoble metals ikona zvuk
neušlechtilé kovynon-noble metals ikona zvuk
Beketovova řada napětí kovůthe Beketov voltage range of metals ikona zvuk
Připravte si 4 zkumavky.Prepare four test tubes. ikona zvuk
Pozorujte průběh reakce.Observe the progress of the reaction. ikona zvuk
Do zkumavek nalijte roztok kyseliny chlorovodíkové.Pour the solution of hydrochloric acid into (the) test tubes. ikona zvuk
Do zkumavek postupně vhoďte kousek hořčíku, zinku, železa a mědi.Put pieces of magnesium, zinc, iron and copper one after another into the test tubes. ikona zvuk